Loty widokowe

Szkolenie szybowcowe PL(G)


Szkolenie szybowcowe jest zazwyczaj pierwszym krokiem na drodze do kariery lotniczej. Umożliwia poznanie podstawowych zasad pilotażu i wiedzy m.in. z zakresu meteorologii, nawigacji i przepisów lotniczych. Jest bardzo dobrym przygotowaniem do szkolenia na samolotach czy śmigłowcach. Szybownictwo istnieje także jako samodzielna dyscyplina sportowa. Jeśli nie jesteś pewien, czy szybownictwo to sport dla Ciebie, przyjdź na lotnisko gdzie chętnie udzielimy Ci informacji, pokażemy sprzęt i zorganizujemy lot zapoznawczy, podczas którego poznasz smak latania.   

Wymagania
Główne wymagania stawiane wobec kandydata dotyczą wieku i zdrowia.
 • Kandydat musi przed wykonaniem pierwszego lotu samodzielnego skończyć 16 lat. Do wieku 18 lat wymagana jest przy tym pisemna zgoda rodziców.
 • Kandydat musi przejść wstępne badania lekarskie w jednym z ośrodków medycyny lotniczej, np.: Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu lub u Lekarza Orzecznika
 • Wymagania zdrowotne dotyczą w szczególności:
  • dobrej wydolności i prawidłowego funkcjonowania układu krążenia
  • sprawności psychicznej i motorycznej
  • braku poważnych wad wzroku (możliwe jest dopuszczenie do latania w okularach bądź też szkłach korekcyjnych), drożność jamy nosowej, prawidłowo funkcjonujący błędnik,
  • i ogólnie - cieszenie się dobrym zdrowiem.
Szkolenie teoretyczne
Pierwsza część, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej, w tym: aerodynamice, mechanice lotu, prawu i przepisom lotniczym, nawigacji, meteorologii, budowie i eksploatacji szybowców, budowie osprzętu, zasadach pilotażu szybowcowego, skokach spadochronowych, higienie lotniczej. Spotkania odbywają się zazwyczaj wiosną, w soboty i niedziele na lotnisku w budynku aeroklubu, lub też codziennie w czasie wakacji letnich, jeśli uzbiera się odpowiednia liczba chętnych. W przypadku niewystarczającej ilości kandydatów do grupowego szkolenia nauka odbywa się w trybie indywidualnym w postaci konsultacji z instruktorami i poprzedza bezpośrednio szkolenie praktyczne. Zakończeniem tego cyklu są egzaminy, sprawdzające wiedzę kandydata i dopuszczające Go do szkolenia praktycznego.

Szkolenie praktyczne
Część praktyczna, szkolenie w powietrzu, zaczyna się po zaliczeniu teorii. Jest ono prowadzone na dwumiejscowym szybowcu SZD-9 Bocian lub SZD-50 Puchacz. Program szkolenia zawiera m.in.: lot po prostej, nauka zakrętów, nauka startu za samolotem, nauka lądowania, budowę kręgu nadlotniskowego, sytuacje niebezpieczne podczas startu, nauka wyprowadzania z korkociągu (szybowiec holowany przez samolot na bezpieczną dla tego ćwiczenia wysokość), loty sprawdzające, loty samodzielne. Praktyczne szkolenie szybowcowe trwa około 7-10 dni przy sprzyjającej pogodzie i dyspozycyjności ucznia pilota. Uczeń ustala z instruktorem dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym mu terminie.

Zostań pilotem

Co dalej?
Po zakończeniu szkolenia uczeń pilot uzyskuje uprawnienia do lotów samodzielnych pod nadzorem instruktora na szybowcach dwu i jednomiejscowych, na których uczeń ma prawo je wykonywać. Dalsze szkolenie postępuje w kierunku doskonalenia techniki pilotażu, celności lądowania, nauki lotów z wykorzystaniem termiki oraz nauki podstawowej akrobacji (korkociągi, przeciągnięcia) dla uzyskania licencji pilota szybowcowego. Licencję pilota szybowcowego PL(G) uzyskuje się po zaliczeniu całego wymaganego cyklu szkolenia, wylataniu minimum 35 h oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Posiadając licencję, pilot odpowiada samodzielnie za czynności lotnicze, nie wymaga zatem nadzoru instruktora podczas lotów.

Potem otwiera się droga do nieograniczonych możliwości doskonalenia swojej techniki pilotażu. A są to na pewno loty na akrobację szybowcową, loty żaglowe, loty falowe, przeloty warunkowe, udział w zawodach krajowych i światowych, a może nawet udział w wyścigach szybowcowych Grand Prix. Przychodzi też taki czas, gdy można podzielić się swoim doświadczeniem z innymi i zostać instruktorem szybowcowym. Doświadczenie w szybownictwie znacznie ułatwia szkolenie w lataniu samolotowym.