Loty widokowe

Szkolenie samolotowe PPL(A), LAPL(A)

Szkolenie samolotowe
Aeroklub Nowy Targ prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne do licencji pilota turystycznego PPL(A), LAPL(A). Jeśli nie jesteś pewien, czy latanie jest dla Ciebie, przyjdź na lotnisko gdzie chętnie udzielimy Ci informacji, pokażemy sprzęt i zorganizujemy lot zapoznawczy, podczas którego poznasz smak latania.

Wymagania
Kandydaci na szkolenie do licencji PPL(A), LAPL(A) muszą spełniać następujące warunki:
 • Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego (samoloty) PPL(A), LAPL(A) musi mieć ukończone 17 lat;
 • W dniu pierwszego samodzielnego wylotu uczeń - pilot musi mieć ukończone 16 lat.
 • Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego PPL(A), LAPL(A) musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie Kategorii 1 lub 2
 • Kandydat przystępujący do szkolenia musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A), LAPL(A)
 • Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego (samoloty) PPL(A), LAPL(A) musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne;
Szkolenie teoretyczne
Szkolenie teoretyczne odbywa się w trybie zaocznym, obejmuje 130 godzin wykładów i ćwiczeń w grupach 5-10 osobowych z następujących przedmiotów:
 • Prawo lotnicze, zasady ruchu lotniczego, przepisy i służby ruchu lotniczego, przepisy JAA
 • Ogólna wiedza o samolocie
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Człowiek, możliwości, ograniczenia
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Łączność
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów
W przypadku niewystarczającej ilości kandydatów do grupowego szkolenia nauka odbywa się w trybie indywidualnym w postaci konsultacji z instruktorami i poprzedza bezpośrednio szkolenie praktyczne 

Nauczymy Cie latać

Szkolenie praktyczne
Część praktyczna, szkolenie w powietrzu, zaczyna się po zaliczeniu teorii. Jest ono prowadzone na dwumiejscowym samolocie Piper Pa-38 Tomahawk lub Cessna 172. W trakcie szkolenia praktycznego uczeń-pilot wykonuje minimum 45 godzin lotów za wyjątkiem uczniów posiadających juz doświadczenie lotnicze, dla których minima szkolenia określa Szef Wyszkolenia. Ilości lotów, wymienione w programie szkolenia mają charakter jedynie orientacyjny dla instruktora, który określa ilość lotów wg potrzeb szkoleniowych.

Szkolenie w powietrzu składa się z trzech etapów:
 • nauka podstawowego pilotażu w strefie, lotów po kręgu połączonego z nauką startu i lądowania, oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych
 • Loty wg przyrządów
 • Przeloty VFR w ruchu lotniczym niekontrolowanym i kontrolowanym
Do szkolenia praktycznego można dopuścić osobę, która:
 • Ukończyła 16 lat lub ukończy 16 lat przed pierwszym samodzielnym lotem;
 • Posiada uwierzytelnione zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na odbycie szkolenia praktycznego w pilotażu samolotowym, jeśli jest to osoba, która nie ukończyła 18 lat.
 • Posiada wykształcenie gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuuje naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia przed przystąpieniem do egzaminów na licencję PPL(A) ;
 • Posiada aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie o zdolności psychofizycznej do szkolenia w pilotażu samolotowym (orzeczenie Kategorii 1 lub 2);
 • Ukończyła i zaliczyła z wynikiem pozytywnym teoretyczny kurs samolotowy (TKS), jeżeli od jego ukończenia upłynęło ponad12 miesięcy – posiada aktualne KWT