Loty widokowe

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

2024-06-01 //Wstecz
Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy TargUprzejmie informujemy, że w dniu 28 maja 2024 r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ, na podstawie §12 ust.3 i 6 Statutu ANT, podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 16 czerwca 2024 r. (niedziela) Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ.
I-szy termin zebrania został wyznaczony na godz. 11.00, natomiast II–gi termin na godz. 11.15. 
Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1. 

Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie uczestników zebrania przez Prezesa Zarządu Aeroklubu Nowy Targ.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Ukonstytuowanie się Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 8. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Aeroklubu Nowy Targ za 2023 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2023 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Nowy Targ za 2023 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Nowy Targ za 2023 rok.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Aeroklubu Nowy Targ za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Nowy Targ za 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Nowy Targ za 2023 rok.
 18. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji organizacyjnej Aeroklubu - wysłuchanie wniosków i postulatów Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia w zakresie oczekiwanych od władz Aeroklubu ewentualnych zmian organizacyjnych i sposobu realizacji zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej działalności operacyjnej Aeroklubu.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie Zgromadzenia.
Sprawozdanie finansowe dostępne dla Członków ANT po zalogowaniu w intranecie zakładka "Dokumenty Zarządu / sekcji"