Loty widokowe

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

2023-05-24 //Wstecz
Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy TargUprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2023r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ, na podstawie §12 ust.3 i 6 Statutu ANT, podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 08 czerwca 2023 r. (czwartek) Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Aeroklubu Nowy Targ. I termin zebrania został wyznaczony na godz. 11.00, natomiast II termin na godz. 11.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania przez Prezesa Zarządu Aeroklubu Nowy Targ.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 6. Wybory Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 7. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 8. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu ANT za 2022 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2022 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT za 2022 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT za 2022 rok.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ANT w roku 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT w roku 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT w roku 2022.
 18. Wybory uzupełniające do Zarządu ANT IX kadencji.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie Zgromadzenia.

 


pdf
Regulamin obrad WZSW ANT

Rozmiar 0.08 MB