Loty widokowe

Budynek z działką do oddania w dzierżawę na działalność gospodarczą na lotnisku w Nowym Targu

2022-11-17 //Wstecz
Budynek z działką do oddania w dzierżawę na działalność gospodarczą  na lotnisku w Nowym TarguZarząd Aeroklubu Nowy Targ odda w dzierżawę budynek z działką na lotnisku w Nowym Targu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Powierzchnia lokalu użytkowego budynku: 129,46 m2
Powierzchnia magazynu budynku: 56,50 m2
Powierzchnia działki: 500 m2 (5 ar)
Bezpośrednio przy działce znajdują się 2 parkingi na 90 pojazdów samochodowych.

Usytuowanie budynku sprzyja działalności gastronomicznej i rekreacyjno-sportowej.
Wydzierżawiający dopuszcza wydzierżawienie budynku na cele mieszkalne.Koszty stałe Dzierżawcy:
  1. Czynsz dzierżawny dla Wydzierżawiającego
  2. Energia elektryczna- rozliczenie z dostawcą energii elektrycznej według zużycia.
  3. Podatek od nieruchomości -  według stawek ustalonych przez Radę Miasta Nowy Targ
  4. Wywóz nieczystości stałych -  według stawek ustalonych przez Radę Miasta Nowy Targ
  5. Wywóz nieczystości płynnych- zużycie według licznika zużycia wody i ceny usługi wywozu za 1 m3 w dniu wywozu.
  6. Pobór wody z istniejącej studni wyposażonej w hydrofor.

Istnieje możliwość obejrzenia obiektu z działką po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel: 602 458 554 oraz uzyskanie dodatkowych informacji w siedzibie Aeroklubu przy ul. Lotników 1.
Pisemne oferty na dzierżawę należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Dzierżawa Budynku” w sekretariacie Aeroklubu przy ul. Lotników 1, do dnia 25 listopada 2022 roku w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

Oferty mają zawierać:
  1. Propozycję miesięcznej kwoty czynszu dzierżawy netto i brutto dla Wydzierżawiającego (punkt 1 kosztów stałych, punkty 2-6 są kosztami własnymi dzierżawcy).
  2. Koncepcję wykorzystania przedmiotu dzierżawy.
  3. Proponowany czas rozpoczęcia i zakończenia dzierżawy.