Loty widokowe

Budynek z działką do oddania w dzierżawę na działalność gospodarczą na lotnisku w Nowym Targu

2022-12-05 //Wstecz
Budynek z działką do oddania w dzierżawę na działalność gospodarczą  na lotnisku w Nowym TarguZarząd Aeroklubu Nowy Targ odda w dzierżawę na 10 lat budynek z działką na lotnisku w Nowym Targu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
 
Powierzchnia lokalu użytkowego budynku: 129,46 m2
Powierzchnia magazynu budynku: 56,50 m2
Powierzchnia działki: 600 m2 (6 ar)
Budynek wymaga przeprowadzenia remontu wewnętrznego.
Bezpośrednio przy działce znajdują się 2 parkingi na 90 pojazdów samochodowych oraz park linowy.
W sąsiedztwie działki realizowane są loty szybowcowe, samolotowe i skoki spadochronowe. 
Wymagana działalność gastronomiczna.

Usytuowanie budynku sprzyja dodatkowej działalności rekreacyjno-sportowej typu: wypożyczalnia rowerów latem, wypożyczalnia nart biegowych zimą, kemping czy inna według pomysłu dzierżawcy.

Koszty stałe Dzierżawcy:

  1. Czynsz dzierżawny dla Wydzierżawiającego
  2. Energia elektryczna- rozliczenie z dostawcą energii elektrycznej według zużycia.
  3. Podatek od nieruchomości - według stawek ustalonych przez Radę Miasta Nowy Targ
  4. Wywóz nieczystości stałych - według stawek ustalonych przez Radę Miasta Nowy Targ
  5. Wywóz nieczystości płynnych- zużycie według licznika zużycia wody i ceny usługi wywozu za 1 m3 w dniu wywozu.
  6. Pobór wody z istniejącej studni wyposażonej w hydrofor.

 

Istnieje możliwość obejrzenia obiektu z działką po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel: 602458554 oraz uzyskanie dodatkowych informacji w siedzibie Aeroklubu przy ul. Lotników 1.

Pisemne oferty na dzierżawę należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Dzierżawa Budynku” w sekretariacie Aeroklubu przy ul. Lotników 1 do dnia 11 stycznia 2023 roku w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

 

Oferty mają zawierać:

  1. Propozycję miesięcznej kwoty czynszu dzierżawy netto i brutto dla Wydzierżawiającego (punkt 1 kosztów stałych, punkty 2-6 są kosztami własnymi dzierżawcy).
  2. Koncepcję wykorzystania przedmiotu dzierżawy na inną działalność poza gastronomiczną.
  3. Informację nt dotychczasowej działalności dzierżawcy w branży gastronomicznej.