Loty widokowe

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

2022-04-04 //Wstecz
Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy TargUprzejmie informujemy, że w dniu 4 marca 2022r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ, na podstawie §12 ust.3 i 6 Statutu ANT, podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 23 kwietnia 2022 r. (sobota) Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ. I termin zebrania został wyznaczony na godz. 11.00, natomiast II termin na godz. 11.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania przez Prezesa Zarządu Aeroklubu Nowy Targ.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 6. Wybory Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 7. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 8. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Nadanie godności członka honorowego Aeroklubu Nowy Targ.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu ANT za 2021 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2021 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT za 2021 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT za 2021 rok.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ANT w roku 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT w roku 2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT w roku 2021.
 19. Przedstawienie propozycji długoterminowuch umów.
 20. Głosowanie nad zatwierdzeniem długoterminowych umów.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie Zgromadzenia.

pdf
Nadanie godności członka honorowego ANT

Rozmiar 0.11 MB
pdf
Regulamin obrad ZWZANT

Rozmiar 0.06 MB
jpg
Wyrwigrosz

Rozmiar 0.38 MB