Loty widokowe

Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie

2021-11-09 //Wstecz
Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne ZgromadzenieUprzejmie informuję, że w dniu 6 listopada 2021r. Zarząd Aeroklubu Nowy Targ podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 27 listopada 2021r. (sobota) Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ.

I termin zebrania został wyznaczony na godz. 10.00, natomiast II termin na godz. 10.15. Zebranie odbędzie się w sali obrad Rady Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, Nowy Targ.

Porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Prezentacja działalności Aeroklubu Nowy Targ.
 3. Wybory Prezydium Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 6. Wybory Komisji Wyborczej.
 7. Wybory Komisji Mandatowej.
 8. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
 9. Ukonstytuowanie się wybranych komisji.
 10. Wydanie mandatów do głosowania.
 11. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 12. Sprawozdanie Zarządu ANT.
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ANT.
 14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego ANT.
 15. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 16. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ANT.
 17. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ANT.
 18. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego ANT.
 19. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi ANT.
 20. Ustalenie liczebności składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ANT na kadencję 2021-2025.
 21. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu ANT.
 22. Pytania do kandydatów na członków Zarządu. Dyskusja.
 23. Wybory członków Zarządu ANT na kadencję 2021-2025.
 24. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu ANT.
 25. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej ANT.
 26. Pytania do kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Dyskusja.
 27. Wybory członków Komisji Rewizyjnej ANT na kadencję 2021-2025.
 28. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej ANT.
 29. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego ANT.
 30. Pytania do kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego. Dyskusja.
 31. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego ANT na kadencję 2021-2025.
 32. Ogłoszenie wyników wyborów do Sądu Koleżeńskiego ANT.
 33. Wolne wnioski.
 34. Zakończenie Zgromadzenia.

Z lotniczym pozdrowieniem

Prezes Aeroklubu Nowy Targ

Paweł Kos