Loty widokowe

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

2021-09-10 //Wstecz
Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy TargUprzejmie informujemy, że Zarząd Aeroklubu Nowy Targ, na podstawie §12 ust.3 i 6 Statutu ANT, podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 25 września 2021r. (sobota) Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Nowy Targ. I termin zebrania został wyznaczony na godz. 10.00, natomiast II termin na godz. 10.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 6. Wybory Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 7. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 8. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia i potwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu ANT za 2020 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za 2020 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT za 2020 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT za 2020 rok.
 13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ANT w roku 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Nowy Targ za rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ANT w roku 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego ANT w roku 2020.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie Zgromadzenia.

Z pozdrowieniami

Paweł Kos

Prezes Aeroklubu Nowy Targ