Loty widokowe

Komunikat z otwarcia ofert

2021-03-20 //Wstecz
Komunikat z otwarcia ofertna wykonanie projektu i budowę hangaru z przeznaczeniem na stację obsługi samolotów.

Ilość złożonych ofert: 5

Najtańsza oferta: FB GORCE Sp. z o.o. na kwotę 255 000,00 zł netto, 313 650,00 zł brutto