Loty widokowe

Konkurs ofert - hangar

2021-02-24 //Wstecz
Konkurs ofert - hangarAeroklub Nowy Targ ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu i budowę hangaru z przeznaczeniem na stację obsługi samolotów o wymiarach zewnętrznych 12 m (długość) x 14m (szerokość) x 7 m (wysokość).
Zakres prac:
  • wykonanie projektu hangaru,
  • przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie,
  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • wykonanie obiektu hangaru zgodnie z projektem z wyłączeniem bramy hangarowej.
Wszystkie materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt budowlany zapewnia wykonawca. Okres realizacji projektu i budowy: od 22.03.2021r. do 30.09.2021r.
Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy szczegółowo zapoznać się z założeniami do projektu w siedzibie Aeroklubu przy ul. Lotników 1, lub telefonicznie pod nr 609 153 960.
Inwestor dopuszcza wykonanie hangaru metodą konstrukcji stalowej z obudową płyt warstwowych lub metodą tradycyjną – murowana z dachem krokwiowym.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem HANGAR z określeniem ceny netto i brutto całości prac prosimy składać w sekretariacie Aeroklubu Nowy Targ przy ul. Lotników 1 w Nowym Targu lub na e’mail: aeroklub@nowytarg.pl do dnia 17 marca 2021r.