Loty widokowe

Konkurs ofert - wykonanie i montaż stalowej wiaty

2020-12-29 //Wstecz
Konkurs ofert - wykonanie i montaż stalowej wiatyAeroklub Nowy Targ ogłasza konkurs ofert na wykonanie i montaż stalowej wiaty
zadaszającej kontenerową stację paliw o wymiarach (11m x 10m x wys. 4,29m) z poszyciem
dachowym z blachy trapezowej.
Zakres prac:
  • wykonanie elementów konstrukcji stalowej we własnych warunkach warsztatowych,
  • wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej,
  • wykonanie okuć, oraz montaż rynien i rur spustowych.
Wszystkie materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt budowlany zapewnia wykonawca.
Okres realizacji budowy: od 01.02.2020 do 20.03.2020r
Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy szczegółowo zapoznać się z projektem
budowlanym w siedzibie Aeroklubu przy ul. Lotników 1, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu- tel. 609 153 960.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „WIATA” z określeniem ceny netto
i brutto prosimy składać w sekretariacie Aeroklubu przy ul. Lotników 1 w Nowym Targu,
do dnia 16 stycznia 2021r w dni robocze w godz. 9:00-17:00. Ofertę można również wysłać
na adres mailowy: aeroklub@nowytarg.pl