Loty widokowe

Komunikat o składkach członkowskich na rzecz Aeroklubu Polskiego

2009-08-14 //Wstecz
Na podstawie uchwały Nr 49/9/XVII/2009 Zarządu Aeroklubu Polskiego każdy członek zwyczajny Aeroklubu Nowy Targ ma obowiązek zapłacić dodatkową składkę członkowską na rzecz Aeroklubu Polskiego, zgodnie z regulaminem (do pobrania).

Na podstawie uchwały Nr 49/9/XVII/2009 Zarządu Aeroklubu Polskiego każdy członek zwyczajny Aeroklubu Nowy Targ ma obowiązek zapłacić dodatkową składkę członkowską na rzecz Aeroklubu Polskiego, zgodnie z regulaminem (do pobrania).

W tym celu należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do biura Aeroklubu Polskiego deklarację członkowską AP, oraz wpłacić odpowiednią kwotę na konto Aeroklubu Nowy Targ z opisem „składka członkowska Aeroklub Polski”.

Aeroklub Nowy Targ zobowiązany jest ewidencjonować, raportować i odprowadzać kwoty na konto Aeroklubu Polskiego.

UWAGA!

Zgodnie z punktem 14 Regulaminu opłaty Składki Członkowskiej:

Przynależność do Aeroklubu Polskiego ustaje na skutek skreślenia z listy członków Aeroklubu Polskiego przez Zarząd Aeroklubu Polskiego z powodu nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłata składki członkowskiej ponad 6 miesięcy w części uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego zgodnie ze Statutem Aeroklubu Polskiego § 9 pkt 3. Zarząd Aeroklubu Polskiego w przypadku skreślenia członka informuje o tym pisemnie właściwy Zarząd Aeroklubu Regionalnego

Oznacza to jednoczesne skreślenie z listy członków Aeroklubu Nowy Targ.