Loty widokowe

Podsumowanie zbiórki publicznej na lotnisku

2012-09-15 //
Podsumowanie zbiórki publicznej na lotniskuInformuję, że na podstawie pozwolenia nr SO.5311.1.2012 z  dnia 25.07.2012r. Burmistrza Miasta Nowy Targ została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 4-5 sierpnia oraz 18-19 sierpnia 2012 na terenie nowotarskiego lotniska.


Organizator zbiórki publicznej: 
Aeroklub Nowy Targ
ul. Lotników 1
34-400 Nowy Targ
 1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 39 420 zł, wg poniższych form zbiórki publicznej
  • wpłaty na konto w kwocie 0 zł,
  • datki do puszek i skarbonek w kwocie 0 zł,
  • sprzedaż cegiełek w kwocie 39 420 zł,
  • sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie 0 zł.
 2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej:
  • nominał 5 zł - ilość sprzedanych cegiełek 2000 szt.  - łączna kwota 10 000 zł
  • nominał 20 zł - ilość sprzedanych cegiełek71 szt. - łączna kwota 1 420 zł
  • nominał 70 zł - ilość sprzedanych cegiełek400 szt. - łączna kwota 28 000 zł
 3. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: brak.
 4. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 0 zł.  
  Nie zostały poniesione koszty zbiórki ze względu na zaangażowanie na zasadzie wolontariatu w niniejsze przedsięwzięcie członków stowarzyszenia.
 5. Łączny dochód ze zbiórki publicznej jak w pkt. 1.
 6. Podział dochodów ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem wykonanych zadań:
a.cel:
„zakup spadochronowego sprzętu ratowniczego na potrzeby sekcji szybowcowej Aeroklubu Nowy Targ” 
Kwota przeznaczona na cel 39 420 zł. Wyżej wymieniony sprzęt zostanie zakupiony do 31.12.2012r. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcą za wsparcie Aeroklubu Nowy Targ. Wspierając w ten sposób Aeroklub, przyczynią się Państwo do rozwoju sportów lotniczych w naszym regionie oraz podnoszenia jakości edukacji młodzieży.

Aeroklub Nowy Targ