Loty widokowe

Grupa Akrobacyjna Żelazny - gwiazda Nowotarskiego Pikniku Lotniczego

2012-07-26 //
Grupa Akrobacyjna Żelazny - gwiazda Nowotarskiego Pikniku LotniczegoJest nam niezmiernie miło poinformować, że swój udział w Nowotarskim Pikniku Lotniczym potwierdziła renomowana i powszechnie znana Grupa Akrobacyjna „Żelazny”.

 

Historia Grupy sięga grudnia 1999 r., kiedy to za namową wiceprezesa Aeroklubu Ziemi Lubuskiej- Andrzeja Kraszewskiego przy zdecydowanej aprobacie dyrektora Aeroklubu - Lecha Marchelewskiego powstał pomysł założenia grupy akrobacyjnej o nazwie "ŻELAZNY", która miała być sponsorowana przez nowo powstającą sieć sklepów o tej samej nazwie. W maju 2000 r. podpisane zostały odpowiednie umowy pomiędzy Aeroklubem Ziemi Lubuskiej a firmą "Żelazny" dotyczące warunków i zakresu współpracy dotyczącej rozpoczęcia działalności lotniczej grupy.

W roku 2002 Grupa straciła sponsora i całość kosztów działania spoczęła na barkach Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Postanowiono, że nie będzie zmiany nazwy Grupy, gdyż nazwa "ŻELAZNY" była już w Polsce i za granicą znana i lubiana.

Od dnia powstania grupa dysponowała dwoma samolotami Zlin Z-526AFS, oraz jednym samolotem Zlin Z-50L. Z początkiem czerwca 2000 r. dwóch pilotów Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, a zarazem instruktorów legitymujących się bardzo dużym doświadczeniem zawodniczym i szkoleniowym, stanowiących bazę zespołu, rozpoczęło nabór oraz szkolenie i selekcję pozostałych pilotów do zespołu. W pierwszym roku funkcjonowania wyszkolono czterech pilotów. W wyniku intensywnego treningu dwóch zdobyło uprawnienia do wykonywania lotów na akrobację wyczynową, dwóch uprawnienia do wykonywania lotów na akrobację średnią.

Od roku 2008 oficjalna nazwa grupy brzmi- "Grupa Akrobacyjna ŻELAZNY Aeroklubu Ziemi Lubuskiej i  Aeroklubu Poznańskiego". Od stycznia 2009, na mocy porozumień właścicieli Grupy tj. Aeroklubu Ziemi Lubuskiej i Aeroklubu Poznańskiego, na podstawie umów trójstronnych, w ich imieniu- Ośrodek Szkolenia Lotniczego "Żelazny 6", zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem organizacyjnym Grupy Akrobacyjnej "Żelazny".

Podczas Nowotarskiego Pikniku Lotniczego przez dwa dni będziemy mogli podziwiać akrobacje wykonywane w zespole dwóch samolotów oraz występy solisty.

 

Źródło: http://zelazny.azl.pl Zdjęcia: Michał Adamowski