Loty widokowe

Akredytacje

FORMULARZ AKREDYTACYJNY
UWAGA: Termin przyjmowania akredytacji mija 15 sierpnia 2013. Warunkiem ostatecznego przyznania akredytacji na V Nowotarski Piknik Lotniczy jest przysłanie skanu podpisanego dokumentu „Oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności i akceptacji ryzyka”, które można pobrać pod tym linkiem (tutaj link) oraz zaakceptowanie regulaminu pokazów (tutaj).

Akredytacje będzie można odebrać w dniu imprezy w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.
Nie będzie możliwości akredytowania się w dniu pokazów. Akredytacja wydawana jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby, każda nowa osoba wymaga kolejnego zgłoszenia.

W trakcie trwania V Nowotarskiego Pikniku Lotniczego będą organizowane wejścia na stojankę, gdzie będzie można bliżej podejść do samolotów oraz zrobić zdjęcia i porozmawiać z pilotami poszczególnych załóg. Wymagane jest, aby osoby chętne na wejście poza teren imprezy masowej (stojanka, wystawa statyczna) posiadały ze sobą kamizelkę odblaskową. Wejście bez kamizelki nie będzie możliwe. Organizator nie dysponuje kamizelkami dla mediów. Na tereny stojanek nie będą również wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu.
Akredytację może uzyskać tylko osoba pełnoletnia.

Akredytacja upoważnia do wejścia do strefy foto i na stojanki. Wejście na stojanki możliwe jest tylko z opiekunem wyznaczonym przez organizatora.

sponsorzy sponsorzy sponsorzy