Loty widokowe

Ośrodek Lotów Falowych

OŚRODEK SZYBOWCOWYCH LOTÓW FALOWYCH W NOWYM TARGU
We wrześniu 1997 roku Ośrodek Szybowcowych Lotów Falowych w Nowym Targu został wyróżniony Dyplomem Honorowym FAI.
W grudniu 2010 roku minęły 52 lata od uzyskania pierwszego diamentu wysokościowego na Fali Tatrzańskiej.
Ogółem szybownicy zdobyli 252 przewyższenia w lotach falowych nad Tatrami.
Corocznie w okresie letnim, przyszłych zdobywców diamentów wysokościowych przygotowujemy teoretycznie i pilotażowo do lotów falowych.
Od 15 września do 15 maja roku następnego trwa POGOTOWIE FALOWE.

Autor Tadeusz Świst
pdf
Loty falowe
Autor: Janusz i Jakub Winiarscy
Rozmiar 3.03 MB
Fala - soczewka Fala - gruba soczewka Fala - płonie niebo Patron