Loty widokowe

Szkolenie balonowe

Latanie balonami, szybowcami i samolotami łączy jedno – powietrze, w którym się unosimy. Jednak zasady sterowania balonem w niczym nie przypominają tych szybowcowych, czy samolotowych. Również wrażenia z lotów są zdecydowanie inne. Z kosza spokojnie przemieszczającego się balonu można właściwie bez ograniczeń podziwiać piękno ziemi z różnych wysokości. Baloniarstwo to również sport, którego uprawianie jest wbrew pozorom niezwykle ekscytujące. Jeżeli uważasz, że latanie balonem i Ciebie może zafascynować, przyjdź na lotnisko gdzie chętnie udzielimy Ci informacji, pokażemy sprzęt i zorganizujemy lot zapoznawczy, podczas którego poznasz smak latania.   

Wymagania

Główne wymagania stawiane wobec kandydata dotyczą wieku i zdrowia.
 • Kandydat musi przed wykonaniem pierwszego lotu samodzielnego skończyć 16 lat. Do wieku 18 lat wymagana jest przy tym pisemna zgoda rodziców.
 • Kandydat musi przejść wstępne badania lekarskie w jednym z ośrodków medycyny lotniczej, np.: Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu lub u Lekarza Orzecznika
 • Wymagania zdrowotne dotyczą w szczególności:
  • dobrej wydolności i prawidłowego funkcjonowania układu krążenia
  • sprawności psychicznej i motorycznej
  • braku poważnych wad wzroku (możliwe jest dopuszczenie do latania w okularach bądź też szkłach korekcyjnych), drożność jamy nosowej, prawidłowo funkcjonujący błędnik,
  • i ogólnie - cieszenie się dobrym zdrowiem.

Szkolenie teoretyczne

Pierwsza część, teoretyczna, obejmuje cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej, w tym: aerostatyce, prawu i przepisom lotniczym, nawigacji, meteorologii, budowie i eksploatacji balonów, budowie osprzętu, zasadach pilotażu balonowego, skokach spadochronowych, higienie lotniczej. Spotkania odbywają się zazwyczaj wiosną, w soboty i niedziele na lotnisku w budynku aeroklubu, lub też codziennie w czasie wakacji letnich, jeśli uzbiera się odpowiednia liczba chętnych. W przypadku niewystarczającej ilości kandydatów do grupowego szkolenia nauka odbywa się w trybie indywidualnym w postaci konsultacji z instruktorami i poprzedza bezpośrednio szkolenie praktyczne. Zakończeniem tego cyklu są egzaminy sprawdzające wiedzę kandydata i dopuszczające Go do szkolenia praktycznego.

Szkolenie praktyczne

Część praktyczna, szkolenie w powietrzu, zaczyna się po zaliczeniu teorii. Jest ono prowadzone balonem Cameron Z-90. Program szkolenia zawiera m.in.: naukę startu, wznoszenia, utrzymania stałej wysokości, lądowania, postępowania w sytuacjach niebezpiecznych podczas lotu, loty sprawdzające, loty samodzielne. Praktyczne szkolenie balonowe trwa około 7-10 dni przy sprzyjającej pogodzie i dyspozycyjności ucznia pilota. Uczeń ustala z instruktorem dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym mu terminie.

Co dalej?

Po zakończeniu szkolenia i zdobyciu minimum 16 h lotu można się ubiegać o Licencję Pilota Balonowego BPL, którą uzyskuje się po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Licencja taka uprawnia do wykonywania samodzielnych lotów na balonie, a także nieodpłatnego wożenia pasażerów.