Loty widokowe

Regulamin lotniska


1. Częstotliwości
W trakcie trwania zawodów organizator nie prowadzi kontroli czestotliwości. Spowodowane to jest znaczną popularyzacją bezkolizyjnej częstotliwości 2.4GHz z której korzysta obecnie większość pilotów. Gdyby jednak okazało się (podczas zamykania listy zgłoszeń), że wśród zawodników jest kilka osób używających częstotliwości 35 oraz 40mHz to organizator w dniu zawodów podczas zapisów, przeprowadzi kontrolę kanałów. W przypadku zdublowania kanałów dane nadajniki będą musiały zostać oddane organizatorowi. Wydawane będą przez kierownika lotów tylko na czas konkurencji (tak aby nie powodować kolizji częstotliwości). 
Organizatorem startów jest kierownik lotów, należy się bezwzględnie podporządkować jego poleceniom.

2. Na polu wzlotów
Na pole wzlotów (pas startowy dla holowników oraz pas z wydzieloną strefą do lądowania na celność) wchodzimy tylko jeśli zostaliśmy wywołani przez kierownika lotów do rozpoczęcia konkurencji. Wstęp na pas startowy możliwy jest tylko z sędzią osobistym. Dopuszczalne jest wprowadzenie pomocnika nieodzownego do wykonania lotu. Podczas wykonywania lotu, piloci stoją po południowej stronie pasa startowego w przeznaczonej (odpowiednio oznakowanej) do tego strefie (wschód lub zachód zależne od kierunku wiatru).
Polecenia kierownika lotów są bezwzględnie i należy się do nich niezwłocznie zastosować.
Prosimy wszystkich pilotów o zwracanie uwagi aby goście (widzowie) nie wchodzili poza taśmy ograniczające i nie dotykali modeli wyłożonych jako ekspozycja.
Loty wykonywane będą po północnej stronie pasa startowego w wyznaczonej strefie, zabrania się, przelatywania na południową stronę pasa startowego, latania nad publicznością, (niedostosowanie się do powyższego grozi wykluczeniem z dalszych startów) Decyzję o ewentualnym wydaniu zakazu wydaje kierownik lotów.

3. Odpowiedzialność 
KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ AKTUALNE UBEZPIECZENIE MODELARCKIE OC
i osobiście odpowiada za stan i sterowanie swojego modelu, oraz za szkody wynikłe w razie wypadku na osobach i mieniu podpisując obowiązkowo własnym imieniem i nazwiskiem stosowne oświadczenie (podczas rejestracji w biurze zawodów). 
Zabrania się wykonywania lotów pod wpływem alkoholu
Gdy nie latamy, modele powinny być ustawione we wskazanym miejscu w pobliżu taśm ograniczających, tak by mogły być oglądane przez gości.
Loty mogą wykonywać tylko osoby zapisane u kierownika lotów.
Zabrania się wykonywania lotów osobom nie biorącym udziału w konkurencji. Dotyczy to również zawodników, którzy mają przerwę. Wszelkie chęci filmowania z powietrza czy latania na uboczu mogą odbywać się tylko za zgodą kierownika lotów.
W sobotę i niedzielę o godzinie 09:45 przy stanowisku kierownika lotów --> odprawa pilotów. Obecność pilotów na odprawie jest obowiązkowa!

Miasto Nowy Targ PCD Salami 77 hobby drukarnia mk tygodnik podhalański