Loty widokowe

Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW MODELI MAKIET SZYBOWCÓW ZDALNIE STEROWANYCH W RAMACH PUCHARU ATTP

I. DEFINICJA MODELU

Model prawdziwego szybowca zbudowany w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętość min 3 m) sterowany radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej. Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpić od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca. Szybowce z zamontowanym silnikiem mogą być dopuszczone do startu po wcześniejszym zdemontowaniu śmigła lub jego zablokowaniu.

 

II. TEREN ZAWODÓW

Teren płaski.

 

III. SPOSÓB ROZEGRANIA KONKURENCJI LOT TERMICZNY

1. W konkurencji punktowane są dwa parametry lotu:
- Celność lądowania
- Czas lotu
2. Starty odbywają się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep).
3. Loty wykonywane są według ustalonej w wyniku losowania kolejności, która nie ulega zmianie w następnych kolejkach. (jako pierwsi startują rezerwowi piloci holowników, aby ci którzy holowali jako pierwsi mieli chwilę na przygotowanie się do startu szybowcem)

4.Zawodnik musi osobiście pilotować model od momentu startu do lądowania i w trakcie lotu nie może korzystać z usług pomocnika.

5. Ze względów bezpieczeństwa na miejscu startu równocześnie nie może być więcej niż 4 zawodników. Na pasie w chwili startu ma prawo przebywać sędzia, zawodnik, pilot holujący i w razie potrzeby obsługa techniczna. W powietrzu równocześnie nie powinno być więcej niż 4 szybowce.

6. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start. 7. Maksymalny czas lotu, wynosi 10 minut.

8. Czas lotu jest mierzony od chwili wyczepienia do momentu lądowania( zatrzymania modelu).

9. Model samolotu, holującego(holownik) musi posiadać urządzenie umożliwiające pilotowi określenie wysokości lotu w celu wyczepienia modeli szybowców na wysokości 300 m.

10. Aby lot był zaliczony lądowanie musi być wykonane na obszarze lotniska jak najbliżej 10 min od momentu wyczepienia, który jest podawany zawodnikowi przez sędziego chronometrażystę, za każdą dodatkową sekundę będą naliczane punkty karne, lecz nie później niż 3 minuty po upływie regulaminowych 10min. Sędzia chronometrażysta może wydłużyć czas zatrzymując stoper na wykonanie lądowania przez zawodnika tylko w sytuacji zagrożenia zderzeniem z innym modelem podchodzącym do lądowania lub zajmującym strefę lądowania. Informacja o przedłużeniu czasu lądowania musi być po zakończeniu lotu odnotowana w karcie zawodnika i zgłoszona do sędziego głównego.

11. Sędzia chronometrażysta kontroluje przebieg lotu modelu od momentu startu, i informuje zawodnika o czasie lotu oraz o zagrożeniach ze strony innych modeli, które mogą pojawić się w czasie lotu. Sędzia chronometrażysta może również w wyjątkowej sytuacji zezwolić zawodnikowi na lądowanie obok pasa lądowań. Szczególnie dotyczy sytuacji gdy do lądowania podchodzi równocześnie kilka szybowców.

12. Ocena precyzji lądowania jest podczas każdego lądowania.

13. Ilość kolejek lotów w kategorii termicznej minimum 3

14. Wysoko punktowane pole lądowania stanowi prostokąt o wymiarach 15m x 50m usytuowany po środku całego pasa do lądowań.

15. Przebieg lądowania powinien być zbliżony do lądowań prawdziwych szybowców. Jeśli model wyposażony jest w chowane podwozie to lądowanie musi odbyć się z wypuszczonym kółkiem. Tylko w przypadku awarii podwozia sędzia może przyznać punkty za lądowanie ale zawodnik musi udowodnić awarię. Podejście do lądowania musi być wykonane po linii prostej nie krótszej niż 50 m od początkowej linii strefy lądowania z kierunku ustalonego przez sędziego głównego. Nie dopuszczalne jest tzw. „dziobowanie”. Za lądowanie z jakimkolwiek obróceniem modelu punkty bonusowe za lądowanie nie będą przyznawane. Punktem pomiaru zatrzymania w strefie lądowania jest przód oraz kadłub modelu.

16.Oceną lądowania zajmuje się oddzielny wydelegowany tylko do tego zadania sędzia, oraz sędzia chronometrażysta. Zawodnik może zabrać model z pasa po otrzymaniu zgody od sędziego, który dokonuje oceny celności lądowania.

17. W przypadku wyników ex aequo uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy sędzia główny zarządza lot dogrywkowy wg zasad ustalonych przed rozpoczęciem dogrywki.

18. Zawodnik może powtórzyć lot tylko w sytuacji kiedy został zmuszony do wyczepienia modelu przed osiągnięciem wysokości 300m w wyniku awarii samolotu holującego lub błędu popełnionego przez pilota holownika.

19. Ze względów bezpieczeństwa pilot samolotu holującego ma obowiązek wyczepić szybowiec w każdej chwili jeśli uzna, że pilot szybowca nie panuje nad jego lotem. W takiej sytuacji zawodnikowi nie przysługuje prawo do powtórzenia lotu.

20. Komisja sędziowska ma obowiązek przeprowadzenia wyrywkowej kontroli minimalnej rozpiętości skrzydeł modeli. W sytuacji gdy komisja stwierdzi, że model nie spełnia wymagań regulaminu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

20. Podczas rozgrywania zawodów kontrolę nad ruchem w powietrzu powinien sprawować kierownik lotów wyposażony w sprzęt nagłaśniający umożliwiający podawanie komunikatów. W przypadku zagrożenia kierownik lotów może przerwać rozgrywanie zawodów.

21. Organizator zobowiązany jest do prowadzenia tablicy(ewidencji) kanałów variometrów aby nie było kolizji

22. Każdy zawodnik ponosi osobistą odpowiedzialność za wykonywane loty i zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania lotów modelami.

23. Wszystkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny.

IV PUNKTACJA

1. Czas każda sekunda lotu do 10 minuty = 1pkt, a każda sekunda powyżej 10minut = -1punkt.

2. Celność lądowania

a. lądowanie w wyznaczonej strefie bez obrócenia modelu =100pkt

b. lądowanie na pasie poza wyznaczoną strefą bez obrócenia modelu= 50pkt

c. lądowanie poza pasem lub obrócenie modelu (cyrkiel) = 0pkt

d. zawodnikowi który decyzją sędziego chronometrażysty ze względu na zajęty pas był zmuszony do lądowania poza strefą lub pasem przysługuje 100pkt.

 

Klasyfikacja zawodów jak i klasyfikacja generalna PUCHARU ATTP będą prowadzone równolegle w dwóch klasach podzielonych ze względu na konstrukcję i rodzaj pokrycia skrzydeł:

1. Klasa STANDART, wszystkie modele z pełnym sztywnym pokryciem skrzydeł.

2. Klasa RETRO, konstrukcja żeberkowa z miękkim pokryciem (płótno lub folia rozpostarta na żebrach)

Zawodnik ma prawo startować w zawodach zarówno w klasie STANDARD jak i RETRO szybowcami spełniającymi wymogi poszczególnych klas lecz nie więcej niż jednym egzemplarzem w każdej z klas.

Dozwolone jest korzystanie z telemetrii (np.vario, napięcie, gps)

REGULAMIN KONKURENCJI DODATKOWEJ ROZGRYWANEJ POZA RYWALIZACJĄ PUCHAROWĄ ATTP

REGULAMIN ZAWODÓW MODELI MAKIET SZYBOWCÓW ZDALNIE STEROWANYCH

I. DEFINICJA MODELU

Model prawdziwego szybowca zbudowany w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętość min 3 m) sterowany radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej. Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpić od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca. Szybowce z zamontowanym silnikiem mogą być dopuszczone do startu po wcześniejszym zdemontowaniu śmigła lub jego zablokowaniu.

 

II. TEREN ZAWODÓW

Teren płaski, z dwoma bazami rozstawionymi w odległości 150m.

 

III. SPOSÓB ROZEGRANIA KONKURENCJI LOT NA BAZY

1. W konkurencji punktowane są dwa parametry lotu:
- Ilość pokonanych pełnych okrążeń baz – Celność lądowania
2. Starty odbywają się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep).
3. Loty wykonywane są według ustalonej w wyniku losowania kolejności, która nie ulega zmianie w następnych kolejkach. (jako pierwsi startują rezerwowi piloci holowników, aby ci którzy holowali jako pierwsi mieli chwilę na przygotowanie się do startu szybowcem)

4.Zawodnik musi osobiście pilotować model od momentu startu do lądowania i w trakcie lotu nie może korzystać z usług pomocnika.

5. Ze względów bezpieczeństwa na miejscu startu równocześnie nie może być więcej niż 2 zawodników. Na pasie w chwili startu ma prawo przebywać sędzia, zawodnik, pilot holujący i w razie potrzeby obsługa techniczna. W powietrzu równocześnie nie powinno być więcej niż 2 szybowce.(jeden lądujący i jeden startujący/holowany)

6. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start. 7. Maksymalny czas lotu, wynosi 6 minut z czego 5minut na wykonanie zadania i 1minuta na wylądowanie.

8. Zadaniem zawodnika jest wykonanie jak największej liczby przelotów (pełnych okrążeń) pomiędzy bazami w przeciągu 5minut od momentu uruchomienia pomiaru czasu.
9. Czas lotu jest mierzony od chwili zgłoszenia gotowości zawodnika po wyczepieniu holu do momentu lądowania( zatrzymania modelu).

10. Model samolotu, holującego(holownik) musi posiadać urządzenie umożliwiające pilotowi określenie wysokości lotu w celu wyczepienia modeli szybowców na wysokości 300 m.

11. Aby lot był zaliczony lądowanie musi być wykonane w określonym obszarze nie później niż w 6 minucie od momentu wyczepienia, który jest podawany zawodnikowi przez sędziego chronometrażystę.

12. Celność lądowania mierzona jest podczas każdego lądowania

13. Ilość kolejek lotów w lotach na bazy minimum 2

14. Punktowane pole lądowania stanowi prostokąt o wymiarach 15m x 50m usytuowany po środku całego pasa do lądowań.

15. Przebieg lądowania powinien być zbliżony do lądowań prawdziwych szybowców. Jeśli model wyposażony jest w chowane podwozie to lądowanie musi odbyć się z wypuszczonym kółkiem. Tylko w przypadku awarii podwozia sędzia może przyznać punkty za lądowanie ale zawodnik musi udowodnić awarię. Podejście do lądowania musi być wykonane po linii prostej nie krótszej niż 100 m od centralnej linii pomiaru celności lądowania z kierunku ustalonego przez sędziego głównego. Nie dopuszczalne jest tzw. ‚dziobowanie’. Za lądowanie z jakimkolwiek obróceniem modelu punkty nie będą przyznawane.

16. Zawodnik może zabrać model z pasa po otrzymaniu zgody od głównego sędziego, który dokonuje oceny celności lądowania.

17. W przypadku wyników ex aequo uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy sędzia główny zarządza lot dogrywkowy wg zasad ustalonych przed rozpoczęciem dogrywki.

18. Zawodnik może powtórzyć lot tylko w sytuacji kiedy został zmuszony do wyczepienia modelu przed osiągnięciem wysokości 300m w wyniku awarii samolotu holującego lub błędu popełnionego przez pilota holownika.

19. Ze względów bezpieczeństwa pilot samolotu holującego ma obowiązek wyczepić szybowiec w każdej chwili jeśli uzna, że pilot szybowca nie panuje nad jego lotem. W takiej sytuacji zawodnikowi nie przysługuje prawo do powtórzenia lotu.

20. Komisja sędziowska ma obowiązek przeprowadzenia wyrywkowej kontroli minimalnej rozpiętości skrzydeł modeli (3 m). W sytuacji gdy komisja stwierdzi, że model nie spełnia wymagań regulaminu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

21. Podczas rozgrywania zawodów kontrolę nad ruchem w powietrzu powinien sprawować kierownik lotów wyposażony w sprzęt nagłaśniający umożliwiający podawanie komunikatów. W przypadku zagrożenia kierownik lotów może przerwać rozgrywanie zawodów.

22. Każdy zawodnik ponosi osobistą odpowiedzialność za wykonywane loty i zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania lotów modelami.
23. wszystkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny.

IV PUNKTACJA

1. Dystans każdą jedną długość pomiędzy bazą A i B = 10pkt

2. Celność lądowania

a. lądowanie w wyznaczonej strefie bez obrócenia modelu =100pkt

b. lądowanie na pasie poza wyznaczoną strefą bez obrócenia modelu= 50pkt

c. lądowanie poza pasem lub obrócenie modelu (cyrkiel) = 0pkt

d. zawodnikowi który decyzją sędziego chronometrażysty ze względu na zajęty pas był zmuszony do lądowania poza strefą lub pasem przysługuje 100pkt.

 

 

 

Miasto Nowy Targ PCD Salami 77 hobby drukarnia mk tygodnik podhalański