Loty widokowe

Zarząd

Zarząd Aeroklubu Nowy Targ:
 • Antoni Kowalski  – prezes 
 • Dariusz Galica  – wiceprezes
 • Marek Lijewski  - skarbnik 
 • Bogusław Sikora – sekretarz
 • Krzysztof Borkowski  – członek 
 • Marek Misztal – członek 
 • Józef Rusnarczyk  – członek

Komisja Rewizyjna Aeroklubu Nowy Targ:
 • Gabriel Batkiewicz – przewodniczący
 • Michał Adamczak – z-ca Przewodniczącego
 • Maciej Polak – sekretarz
 • Mieczysław Świerk – członek
Sąd Koleżeński Aeroklubu Nowy Targ:
 • Piotr Kryj – przewodniczący
 • Ryszard Szawernoga - wiceprzewodniczący
 • Krzysztof Dudziński - sekretarz