Loty widokowe

Zarząd

Zarząd Aeroklubu Nowy Targ:
 • Józef Stachoń - Tutoń – prezes 
 • Robert Koprowski – wiceprezes
 • Antoni Kowalski - skarbnik 
 • Bogusław Sikora – sekretarz 
 • Marek Misztal – członek 
 • Jakub Wielkiewicz – członek 
 • Marek Lijewski – członek 

Komisja Rewizyjna Aeroklubu Nowy Targ:
 • Gabriel Batkiewicz – przewodniczący
 • Michał Adamczak – z-ca Przewodniczącego
 • Maciej Polak – sekretarz
 • Jakub Winiarski – członek
 • Mieczysław Świerk – członek
Sąd Koleżeński Aeroklubu Nowy Targ:
 • Piotr Kryj – przewodniczący
 • Ryszard Szawernoga - wiceprzewodniczący
 • Krzysztof Dudziński - sekretarz